محل تبلیغات کلینیک شما


      فیزیوتراپیست گرامی شما می توانید کلینیک خود را  در وب سایت انجمن فیزیوتراپی شاخه آذربایجان معرفی کنید.
همچنین تخصص خود و کلیه خدمات قابل ارائه در کلینیک خود را معرفی بفرمائید.
امین زنوزی